Slik bruker du bryggeren The Bulldog Brewer

Her er en video som tar deg gjennom bruken av The Bulldog Brewer fra Bryggerne.

Takk til The Home Brew Centre Grimsby for YouTube-videoen

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.